نام کاربری :
رمز عبور :
یک شنبه - 1398/7/28
گرایش های مطالعاتی
اخلاق و عرفان ادبیات عرب ادبیات فارسی ادیان و مذاهب ارتباطات اقتصاد الهیات و معارف اسلامی امامت و مهدویت پزشکی تاریخ و سیره تفسیر جامعه شناسی حقوق رجال و تراجم روانشناسی زبان و ادبیات انگلیسی سایر علوم تربیتی علوم حدیث علوم سیاسی علوم قرآنی فقه و اصول فلسفه کلام مدیریت هیأت و نجوم
    
فهرست بر اساس گرایش مطالعاتی
13 محقق : از 1تا13
1.ارزانی ; حبیب رضا
گرایش مطالعاتی:
ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات انگلیسی
2.باغستانی کوزه گر ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تاریخ و سیره، رجال و تراجم، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی
3.بهروز ; محمدرضا
گرایش مطالعاتی:
کلام، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی
4.خامه گر ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، الهیات و معارف اسلامی
5.رزاقی موسوی ; سیدقاسم
گرایش مطالعاتی:
کلام، تاریخ و سیره، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
6.سلیمیان ریزی ; خدامراد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، کلام، تاریخ و سیره، علوم حدیث، علوم تربیتی، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
7.سیدی ; سید حسین
گرایش مطالعاتی:
تاریخ و سیره، علوم قرآنی، علوم حدیث، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی
8.شفیعی ; علی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، علوم حدیث، حقوق، ادیان و مذاهب، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
9.لک زایی ; نجف
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، تاریخ و سیره، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
10.متقی نژاد ; مرتضی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، سایر
11.محمدی ; محمدعلی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی
12.واردی کولائی ; سیدتقی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تاریخ و سیره، الهیات و معارف اسلامی، سایر
13.واسعی ; سید علیرضا
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تاریخ و سیره، علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی