نام کاربری :
رمز عبور :
یک شنبه - 1398/7/28
گرایش های مطالعاتی
اخلاق و عرفان ادبیات عرب ادبیات فارسی ادیان و مذاهب ارتباطات اقتصاد الهیات و معارف اسلامی امامت و مهدویت پزشکی تاریخ و سیره تفسیر جامعه شناسی حقوق رجال و تراجم روانشناسی زبان و ادبیات انگلیسی سایر علوم تربیتی علوم حدیث علوم سیاسی علوم قرآنی فقه و اصول فلسفه کلام مدیریت هیأت و نجوم
    
فهرست بر اساس گرایش مطالعاتی
13 محقق : از 1تا13
1.احمدزاده ; سید مصطفی
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
2.ایازی ; سید علی نقی
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، جامعه شناسی، ارتباطات
3.بهرامی ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
4.بهمنی ; سعید
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، فلسفه، علوم قرآنی، مدیریت، ادیان و مذاهب
5.خامه گر ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، الهیات و معارف اسلامی
6.سلیمیان ریزی ; خدامراد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، کلام، تاریخ و سیره، علوم حدیث، علوم تربیتی، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
7.شفیعی ; علی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، علوم حدیث، حقوق، ادیان و مذاهب، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
8.عیسی زاده ; عیسی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، حقوق، علوم تربیتی، اخلاق و عرفان
9.لک زایی ; نجف
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، تاریخ و سیره، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
10.متقی نژاد ; مرتضی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، سایر
11.محمدی ; محمدعلی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی
12.میرعرب ; فرج الله
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
13.یعقوب نژاد ; محمدهادی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، سایر