نام کاربری :
رمز عبور :
یک شنبه - 1398/7/28
گرایش های مطالعاتی
اخلاق و عرفان ادبیات عرب ادبیات فارسی ادیان و مذاهب ارتباطات اقتصاد الهیات و معارف اسلامی امامت و مهدویت پزشکی تاریخ و سیره تفسیر جامعه شناسی حقوق رجال و تراجم روانشناسی زبان و ادبیات انگلیسی سایر علوم تربیتی علوم حدیث علوم سیاسی علوم قرآنی فقه و اصول فلسفه کلام مدیریت هیأت و نجوم
    
فهرست بر اساس گرایش مطالعاتی
15 محقق : از 1تا15
1.آقابابائی بنی ; اسماعیل
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، حقوق
2.بهمنی ; سعید
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، فلسفه، علوم قرآنی، مدیریت، ادیان و مذاهب
3.شفیعی ; علی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، علوم حدیث، حقوق، ادیان و مذاهب، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
4.ضیایی فر ; سعید
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، کلام، فلسفه، سایر
5.عیسی زاده ; عیسی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، حقوق، علوم تربیتی، اخلاق و عرفان
6.لک زایی ; نجف
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، تاریخ و سیره، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
7.متقی نژاد ; مرتضی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، سایر
8.مجیدی نظامی ; سیدمهدی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول
9.محمدی ; محمدعلی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی
10.میرسندسی ; سیدمحسن
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، علوم تربیتی، علوم سیاسی، زبان و ادبیات انگلیسی، سایر
11.میرعرب ; فرج الله
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
12.نجیبی ; مهدی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، کلام، فلسفه، حقوق، اخلاق و عرفان
13.واردی کولائی ; سیدتقی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تاریخ و سیره، الهیات و معارف اسلامی، سایر
14.واسعی ; سید علیرضا
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تاریخ و سیره، علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی
15.یعقوب نژاد ; محمدهادی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، سایر