نام کاربری :
رمز عبور :
یک شنبه - 1398/7/28
گرایش های مطالعاتی
اخلاق و عرفان ادبیات عرب ادبیات فارسی ادیان و مذاهب ارتباطات اقتصاد الهیات و معارف اسلامی امامت و مهدویت پزشکی تاریخ و سیره تفسیر جامعه شناسی حقوق رجال و تراجم روانشناسی زبان و ادبیات انگلیسی سایر علوم تربیتی علوم حدیث علوم سیاسی علوم قرآنی فقه و اصول فلسفه کلام مدیریت هیأت و نجوم
    
فهرست بر اساس گرایش مطالعاتی
33 محقق : از 1تا18
1.آقابابائی بنی ; اسماعیل
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، حقوق
2.احمدزاده ; سید مصطفی
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
3.ارزانی ; حبیب رضا
گرایش مطالعاتی:
ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات انگلیسی
4.ایازی ; سید علی نقی
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، جامعه شناسی، ارتباطات
5.باغستانی کوزه گر ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تاریخ و سیره، رجال و تراجم، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی
6.بهرامی ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
7.بهروز ; محمدرضا
گرایش مطالعاتی:
کلام، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی
8.بهمنی ; سعید
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، فلسفه، علوم قرآنی، مدیریت، ادیان و مذاهب
9.پزشگی ; محمد
گرایش مطالعاتی:
علوم سیاسی
10.خامه گر ; محمد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، علوم قرآنی، الهیات و معارف اسلامی
11.رزاقی موسوی ; سیدقاسم
گرایش مطالعاتی:
کلام، تاریخ و سیره، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
12.سلیمیان ریزی ; خدامراد
گرایش مطالعاتی:
تفسیر، کلام، تاریخ و سیره، علوم حدیث، علوم تربیتی، الهیات و معارف اسلامی، امامت و مهدویت
13.سیدی ; سید حسین
گرایش مطالعاتی:
تاریخ و سیره، علوم قرآنی، علوم حدیث، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی
14.شفیعی ; علی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، علوم حدیث، حقوق، ادیان و مذاهب، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
15.صادقی کاشانی ; مصطفی
گرایش مطالعاتی:
تاریخ و سیره
16.ضیایی فر ; سعید
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، کلام، فلسفه، سایر
17.ظهیری ممقانی ; سید مجید
گرایش مطالعاتی:
کلام، فلسفه
18.عیسی زاده ; عیسی
گرایش مطالعاتی:
فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، حقوق، علوم تربیتی، اخلاق و عرفان