نام کاربری :
رمز عبور :
یک شنبه - 1398/7/28
لیست الفبایی
14 محقق : از 1 تا 14 با همه حروف
1.واسعی ; سید علیرضا
تخصص: فقه و اصول، تاریخ و سیره، علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی
2.شفیعی ; علی
تخصص: فقه و اصول، تفسیر، کلام، علوم قرآنی، علوم حدیث، حقوق، ادیان و مذاهب، اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
3.خامه گر ; محمد
تخصص: تفسیر، علوم قرآنی، الهیات و معارف اسلامی
4.باغستانی کوزه گر ; محمد
تخصص: تاریخ و سیره، رجال و تراجم، ادیان و مذاهب، الهیات و معارف اسلامی
5.ایازی ; سید علی نقی
تخصص: تفسیر، جامعه شناسی، ارتباطات
6.بهرامی ; محمد
تخصص: تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
7.میرسندسی ; سیدمحسن
تخصص: فقه و اصول، علوم تربیتی، علوم سیاسی، زبان و ادبیات انگلیسی، سایر
8.حسینی ; سید محمد
9.احمدزاده ; سید مصطفی
تخصص: تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث
10.جلالی ; غلامرضا
11.سعیدی نامقی ; محمدمسعود
12.ظهیری ممقانی ; سید مجید
تخصص: کلام، فلسفه
13.سیدی ; سید حسین
تخصص: تاریخ و سیره، علوم قرآنی، علوم حدیث، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی
14.مسعودی ; جهانگیر
تخصص: کلام، فلسفه، تاریخ و سیره