نام کاربری :
رمز عبور :
یک شنبه - 1398/7/28
لیست الفبایی
8 محقق : از 1 تا 8 با همه حروف
1.واردی کولائی ; سیدتقی
تخصص: فقه و اصول، تاریخ و سیره، الهیات و معارف اسلامی، سایر
2.طاهری ; سیدمهدی
3.یعقوب نژاد ; محمدهادی
تخصص: فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، سایر
4.متقی نژاد ; مرتضی
تخصص: فقه و اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، سایر
5.سلیمانی ; عبدالرحیم
6.مجیدی نظامی ; سیدمهدی
تخصص: فقه و اصول
7.نجیبی ; مهدی
تخصص: فقه و اصول، کلام، فلسفه، حقوق، اخلاق و عرفان
8.حسن زاده ; حسین